KV Exmorra
website KV Exmorra
Bestuur

De samenstelling en taakverdeling van het bestuur:

 
Sarie Lycklama à Nijeholt     Algemene zaken       
Voorzitter                         Contactpersoon jeugdcommissie
(0515-575755)                        
           
Klaas Anne Terluin               Secretariaat
Secretaris                         Aangifte ledenwedstrijden
(06-11816679
 
Hendry Steigenga                Financiële administratie
Penningmeester               Afdelingsparturen heren/junioren
(06-10816973)                    
 
Sabine Draijer                     Competitie dames
(06-12680205)                    Afdelingspartuur dames
 
Gerrit Feenstra                    Competitie heren
(0515-574307)                    Kaatsconsul/Materiaalbeheer

Marianne Yntema                 Algemeen adjunct
(
06-16286702)             
 

Competitieleiding
 
Senioren heren:
(0515-574307)                    april t/m sept.: Gerrit Feenstra
                                       
      

Senioren dames:
(06-12680205)                  april t/m sept.: Sabine Draijer
 
Afmelding vóór donderdagmiddag 16.00 uur!!!
Bij niet afmelden volgt schorsing van 1 competitieavond!!!
 
                                  
Jeugd:
(06-47693192)                    mei t/m sept. : Hilde Koopmans
 
Afmelding vóór maandagmiddag 16.00 uur!!!
Bij niet afmelden volgt schorsing van 1 comp.avond!!!


Secretariaat:                    IBAN NL37 RABO 0300 7867 86
Bolswarderweg 2                 Kaatsvereniging Exmorra
8759 LA Exmorra                           
                       
 
Home/NieuwsBestuurWedstrijdschema 2017Uitslagen 2017Foto's 2017Rooster terreinhulpenKantine schoonmaakKantinezakenFederatieSponsoren