KV Exmorra
website KV Exmorra
Rooster terreinhulpen

 

Het gereedmaken van de speelvelden dient ook dit jaar weer door de leden te worden gedaan. De velden dienen na de wed­strijd ook weer opge­ruimd te worden! Bovendien zijn bij een aantal wedstrijden leden als keurmeester ingeroosterd. De ingeroosterde leden worden door de onderstreepte personen vroegtijdig benaderd voor de aan­vangstijd van de werkzaamheden. Onderling ruilen is mogelijk of zelf voor vervanging zorgen. Een ieder wordt verzocht de wijziging aan de onder­streepte persoon door te geven en op de lijst op het prikbord in de kanti­ne aan te geven.

Wedstrijdagenda:

wo. 27 april – SRV Gebr. De Boer-partij

Sarie Lycklama/Gerrit Feenstra/Hessel Bergsma

12 mei – Installatiebedrijf Joh. van den Berg jeugdledenpartij

Jeugdcommissie/Alinda Postma/Tiemen Steigenga

za. 14 mei – Klussenbedrijf Strikwerda seniorenledenpartij 

Klaas Anne Terluin/Sabine Drayer/Jan de Boer/Sigrid de Boer

 

Vr. 26 mei - HEMA en ETOS. Kind/ouder partij 

Jeugdcommissie
/Gerrit Terluin/Sietse Zijlstra/Mirjam van der Helm

za. 27 mei - Familiepartij 

Club77

za. 3 juni - Rabobank-partij Federatie jeugd 

Jeugdcommissie/Perkleggers: Iwan Salverda/Christiaan Stremler/Hans van Swinden K./Keurmeesters: Gatze Postma/Gosse Reitsma/Jesse Steigenga/Simon Steigenga/Sierd Jan Steigenga/Robert v. Swinden K./Johan Zijlstra 

za. 10 juni Brunia - Partij/ Quakeltje Partij 

Hendry Steigenga/Marianne Yntema/Klaas Anne Terluin/Grietje Steigenga/Jetse Steigenga 

Za. 14. juni Inpackt - Innovative Packaging KNKB 50+ partij 

Sarie Lycklama/Marianne Yntema/Jan Steigenga/Perkleggers:Gerard Brunia/Eelke Brunia/Corina de Jager/Keurmeesters:Meindert Brunia/Klaas Yska/Sjouke de Boer/Piet Kuperus/Andre Buma/Henk Buma/Julian Faber/Douwe P. Postma/Siebe Reitsma/Johan Bekema/Leon Bekema 

Vr.30 juni Ypma- jeugdledenpartij 

Jeugdcommissie/Jelmer Dijkstra/Jelle Elgersma 

Za. 1 juli - Stichting Lex-Partij / Jachtwerf Faber

Hendry Steigenga/Sabine Drayer/Dirk Kuperus/Sybren Leijenaar

Do/Vr. - 6-7 juliTechnisch Bedrijf en Pieter van der Zee Timmerwerken straatkaatsen 

Gerrit Feenstra/Marianne Yntema/Sarie Lycklama/Saskia Feenstra/Gerda Stikwerda/Irma Feenstra/Marco Lemstra

Za. 15 juli - ZMB Zonwering en Rolluiken KNKB jongens 

Sarie Lycklama/Gerrit Feenstra/Perkleggers:Douwe Lycklama/Obe Lycklama/Keurmeesters:Bauke Buma/Jan Dijkstra/Harry Postma/Alwin Steigenga/Abe Stremler/Dennis Strikwerda/Riemer Steigenga/Bart Ypma/Jan Alkema/Peter Yntema/Anne Gietema/Pieter Gietema

Za. 22 juli - Postma Groen partij Federatiewestrijd heren en dames 

Klaas Anne Terluin/Sabine Drayer/Hendry Steigenga/Jacob Lootsma/Sylvia Piersma

Za. 12 augustus - Keetparij 

De keet 

vr. 18 aug. – Exmorster PC

Oranjevereniging 

Vr. 25 aug. Tolsma Autobedrijf-Nachtkaatspartij 

Marianne Yntema/Klaas Anne Terluin/Douwe K. Postma/Douwe van der Zee

za. 2 sept. - Gietema Partij/jeugdledenpartij Car Cosmetics Piersma 

Gerrit Feenstra/Sarie Lycklama/Hendry Steigenga en Jeugdbestuur/Perkleggers senioren/arjen Spijksma/Christiaan Drayer/Perkleggen jeugd:Douwe de Jong/Carla Postma

Vr. 29 Dec. Zaalkaatsen senioren 

Sabine Drayer/Marianne Yntema

Za. 13 Jan. Veehandel W Feenstra zaalkaatsen jeugd 

Jeugdbestuur

Home/NieuwsBestuurWedstrijdschema 2017Uitslagen 2017Foto's 2017Rooster terreinhulpenKantine schoonmaakKantinezakenFederatieSponsoren