KV Exmorra
website KV Exmorra
27 april Gebr. de Boer partij
12 mei Install. Joh. v.d. Berg-jeugdledenpartij
14 mei klussenbedrijf Strikwerda
26 mei kind/ouder partij
27 mei Club 77 familie partij
3 juni Rabobank Federatie jeugd
10 juni Brunia-partij Federatie heren (d.e.l.)
24 juni Inpackt-Innovative Packaging KNKB 50+
30 juni Ypma jeugdledenpartij
1 juli stichting Lex partij
1 juli Jachtwerf Faber partij
6 juli Techtnisch Bedrijf Exmorra - straatkaatsen jeugd
7 juli Pieter van der Zee Timeerwerken straatkaatsen senioren
15 juli ZMB Zonwering en Rolluiken KNKB jongens
22 juli Postma Groen partij Federatiewestrijd heren en dames
12 aug Keet partij
Slotdag Jeugdkaatsen
25 aug Tolsma Autobedrijf nachtkaatspartij
2 september Gietema-partij senioren
2 sep Car Cosmetics Piersma jeugdledenpartij
28 jan. 2017 Veehandel W. Feenstra
26 mei kind/ouder partij

 Hema/Etos, Junior-Senior partij 26 mei 2017

De junior-senior partij is afgelopen en de prijswinnaars zijn bekend. Bedankt sponsor Hema Etos Bolsward. Wat een prachtige dag! En wat een feest met zoveel partuur op het veld!

De halve finale in de B-klasse was een spannende tussen de familie Buma. Oom Johan Buma met neefje Stijn Feenstra tegen mem Saskia Feenstra-Buma met zoon Jarno Feenstra. Saskia en Jarno wonnen op 5-3 6-2. De andere halve finale ging tussen surogaat heit Jentsje Wijnalda en nepdochter Marije Kuiper en... oom Jan Dijkstra met neefje Hidde Dijkstra. Dit was spannend, maar Jan en Hidde waren de beste op 4-5 6-6. De finale was snel bekeken. Jarno en Saskia waren duidelijk de sterksten en pakten op 5-0 6-4 de kransen ten koste van Jan en Hidde.

De halve finale in de A-klasse ging tussen Pieter Jan Leijenaar en broertje Marten Leijenaar tegen Sietse Zijlstra en stiefbroer Yourie Drost. Dit werd een walkover en op 5-0 6-2 stonden Pieter Jan en Marten in de finale. De andere halve finale ging tussen Jelmer Dijkstra en broertje Sydo Dijkstra tegen Willem Jan Postma met stiefdochter Marit Feenstra. Op 5-5 6-6 stelden Jelmer en Sydo de finale veilig. Ook hier werd de finale een walk-over voor Pieter Jan en Marten. Zij pakten de kransen op 5-0 6-4.

Uitslagen A-klasse:
1. Marten en Pieter Jan Leijenaar
2. Sydo en Jelmer Dijkstra
3. Yourie Drost en Sietse Zijlstra
3. Marit Feenstra en Willem Jan Postma
4. Aise Salverda en Christaan Stremler
4. Kyano en Hans van Swinden Koopmans
4. Kjelt Elgersma en Albert Feenstra
4. Margriet en Douwe Postma

Uitslagen B-klasse:
1. Jarno en Saskia Feenstra
2. Hidde en Jan Dijkstra
3. Stijn Feenstra en Johan Buma
3. Marije Kuiper en Jentsje Wijnalda
4. Hendrik en Nynke Kuiper
4. Redmer en Nyncke Abma
4. Jeljer Abma en Petra Hannema


 

 

 

Home/NieuwsBestuurWedstrijdschema 2017Uitslagen 2017Foto's 2017Rooster terreinhulpenKantine schoonmaakKantinezakenFederatieSponsoren