KV Exmorra
website KV Exmorra
Kantine schoonmaak


Het komende seizoen zal de kantine tijdens het kaatsseizoen weer door de leden schoonge­maakt dienen te worden. De maandag­middag/avond is in de zomer de schoon­maakdag. Buiten het kaatsseizoen zal de kantine schoongemaakt worden door een groep dames, die wij daar zeer erkentelijk voor zijn. De onderstreepte persoon heeft de leiding en co­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ördineert de werk­zaamheden. De aanvangstijd van het schoon­maken dient door de onderstreepte persoon in over­leg met zijn assistente te worden be­paald. Wanneer men niet aanwezig kan zijn dient men zelf voor een vervanger te zorgen. Er mag ook onderling geruild worden. Wijzigingen dienen te worden aange­ge­ven op de lijst in de kantine en gemeld te worden bij de coördinator.

Maandag 1 mei:

Geertje van der Bij/Iris van der Werf

Maandag 15 mei:

Fenny Haagsma/Nienk Zijlstra

Maandag 29 mei:

Lise Marije van der Goot/Anna Elske van der Goot

Maandag 5 juni:

Douwina Zuidema/ Trynke Feenstra 

Maandag 12 mei:

Fokeline Walburg/Feitsje Feenstra

Maandag 25 juni:

Jelly Kuiper/Coby Bruinsma

Maandag 3 juli:

Petra Hannema/Jilda Valkema

Maandag 10 juli:

Nynke Kuiper/Gerda Ettema

Maandag 18 juli:

Astrid van der Pol/Ineke Jaspers

Maandag 24 juli:

Douweina Lycklama a Nijeholt/ Johanne Lycklama a Nijeholt 

Maandag 14 augustus:

Rianne Stremler/Mariska Spijksma

Maandag 21 augustus:

Foekje Nynke Terluin/Boudianne Terluin   

Maandag 28 augustus:

Wietske Yntema/Tessie de Witte 

Maandag 4 Sept:

Nyncke Abma/Agnes Drost 

 

 

Home/NieuwsBestuurWedstrijdschema 2017Uitslagen 2017Foto's 2017Rooster terreinhulpenKantine schoonmaakKantinezakenFederatieSponsoren